Wyroby tradycyjne
marynata do szynek

Płyny do mycia naczyń,
mydła, dezynfekcja

Lideretta
i mieszanki smakowe

Płyny do zmywarek,
płyny myjące, nabłyszczacze

Dezynfekcja powierzchni i obiegów zamkniętych

Dezynfekcja powierzchni i obiegów zamkniętych
Nazwa produktu Stężenie rob. Opis/Przeznaczenie Wielkość op. JS
HYSEPTA PEROXIDE 35 TECH 0,3-20% HYSEPTA PEROXIDE 35 TECH jest niskopiennym, lekkokwasowym  preparatem do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego opartym o nadtlenek wodoru i substancje kompleksujące. Jest on używany jako dodatek do roztworów roboczych ługu sodowego i potasowego, nadając im właściwości dezynfekujące. Używany jest również do dezynfekcji powierzchni otwartych poprzez oprysk. 20
220
1000
kg
kg
kg
HYSEPTA M-1 0,05-1% HYSEPTA M-1 jest niskopiennym, lekkokwaśnym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.  20
220
1000
 kg
kg
kg
HYSEPTA PA 2,5 0,5-2% HYSEPTA PA 2,5 jest niskopiennym, lekko kwaśnym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.  20
220
1000
 kg
kg
kg
HYSEPTA PA 5,0 0,2-1,5% HYSEPTA PA 5,0 jest niskopiennym, lekkokwaśnym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.  20
220
1000
 kg
kg
kg
HYSEPTA PA 15 0,1-0,5% HYSEPTA PA 15 jest niskopiennym, kwasowym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.  20
220
1000
 kg
kg
kg
HYSEPTA ALC Gotowy do użycia HYSEPTA ALC jest niskopiennym, neutralnym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, miejscach zbiorowego żywienia  oraz miejscach użyteczności publicznej włącznie ze szpitalami. Dedykowany jest do szybkiej dezynfekcji, bez spłukiwania powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz powierzchni mających bezpośredni kontakt ze skórą człowieka i zwierząt. 0,5
5
20
 kg
kg
kg
HYSEPTA QUAT 0,5-1% HYSEPTA QUAT jest lekkopiennym, lekkoalkaicznym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego. Dedykowany jest do dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych. Nadaje się do stabilizacji mikrobiologicznej zbiorników wodnych. Stosowany jest jako dodatek wspomagający mycie, szczególnie podczas fazy alkaicznej. Może być również stosowany w miejscach użyteczności publicznej do dezynfekcji: ścian, podłóg, toalet, sprzętów, wyposażenia, mebli, nawierzchni placów gier i zabaw. 20
220
 kg
kg
HYSEPTA AIR  0,1-3% HYSEPTA AIR  jest lekkopiennym, lekkoalkaicznym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powietrza, pomieszczeń oraz powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, w pomieszczeniach inwentarskich i hodowlanych, środków transportu w tym ogumienia samochodów i powierzchni załadunkowych oraz systemów klimatyzacyjnych.  20
220
 kg
kg
HYSEPTA CHLORINE 0,25-1% HYSEPTA CHLORINE jest niskopiennym, lekkoalkaicznym preparatem dezynfekującym przeznaczonym do użytku profesjonalnego we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany jest do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt oraz sanityzacji skorupek jaj, systemów klimatyzacyjnych, zbiorników wodnych i systemów zaopatrywania w wodę pitną, a także do dezynfekcji wody pitnej i basenowej.  20
220
1000
 kg
kg
kg
Wykonanie: dobrepiksele.eu
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter